ELSA Logo

Akademik Aktiviteler Alanı Nedir?

Akademik Aktiviteler (AA) alanı hukuk öğrencilerinin ve genç avukatların hukuk eğitimine katkıda bulunmayı ve disiplinler arası interaktif etkinlikler ve insan hakları odaklı girişimleriyle sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedeflemektedir. Örnek aktivitelerimiz;

Lawyers at Work (L@W)

Hukuk fakültesi öğrencilerini ve yeni mezunlarını, mesleki tecrübeye sahip kişiler ve uzman kuruluşlarla bir araya getiren etkinliktir. Etkinlik ile amaçlanan, hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunlarının kendi bölümleriyle ilgili iş alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Lawyers at Work etkinlikleri daha çok iş fuarı/kariyer günü, hukuk bürolarına ziyaret ve konferans şeklinde düzenlenmektedir.

ELSA Trial Days

Hukuk öğrencilerinin mahkemelere yapılan ziyaretlerle uygulamaya dair bilgi kazanıp hakim ve savcılarla görüşme imkanı sağladığı bir etkinliktir.

Hukuk Yarışmaları