ELSA Logo

Vizyon

İnsanlık onuruna ve kültürel farklılıklara saygının olduğu adil bir dünya.

Amaç

Hukuk eğitimine katkıda bulunmak, karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve hukuk öğrencileri ile genç avukatların sosyal sorumluluklarını geliştirmek.

Hedef

Hukuk alanında uluslararası nitelikte meslek ve öğrenci ilişkilerini geliştirmek, üyeleri uluslararası bir ortamda meslek hayatına hazırlamak, bilimsel deneyim alışverişine katkıda bulunmak ve tüm üyelerin eşitliği ilkesi üzerinde karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik etmek.

Signature

Dünyanın En Büyük Bağımsız Hukuk Öğrencileri Derneği

ELSA, yeni mezun olmuş veya öğrenimine devam eden hukukçulardan oluşan uluslarası, bağımsız, apolitik ve kar amacı gütmeyen bir dernektir. Akademik ve kişisel yeterliliklerini geliştirmeye ilgili bir hukukçu profilinden oluşmaktadır. ELSA üyelerine var olan yeteneklerini geliştirmek ve yeni beceriler edinmek ve birçok hukukçu ile tanışmak için muhteşem bir platform sunmaktadır.

Tarihçemize Göz At

ELSA; 4 Mayıs 1981’de Polonya, Avusturya, Macaristan ve Batı Almanya’dan gelen beş hukuk fakültesi öğrencisi tarafından, Viyana’da kurulmuştur.
ELSA'nın ilk uluslararası ofisi Oslo, Norveç'te kurulmuştur. Farklı Avrupa ülkelerinden gelen stajyerler, Kanada Staj Programı ile Kanada'ya gönderildi ve bu, ELSA'nın staj programı için ilk adım oldu.
ELSA'nın Short-Term Exchange Programme (şimdiki adıyla Student Trainee Exchange Programme) adlı stajyer öğrenci değişim programı başladı.
ELSA'nın ilk basılı gazetesi olan ELSA Synergy yayımlandı. Bu gazete, 1989 senesinde uluslararası bir dergi oldu ve The Synergy Magazine adını aldı.
ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği 29 Nisan 1991'de İstanbul'da kuruldu.
12 Ekim 1992 tarihinden beri "İnsanlık onuruna ve kültürel farklılıklara saygının olduğu adil bir dünya" için çalışıyoruz.
12 Ekim 1992 tarihinden beri "İnsanlık onuruna ve kültürel farklılıklara saygının olduğu adil bir dünya" için çalışıyoruz.
Derneğimizin sürekli ve büyük bir hızla büyümesi sebebiyle genel merkezimiz Brüksel'e, bugün bulunduğu binaya taşındı ve o günden beri ELSA Uluslararası Yönetim Kurulu tam gün burada çalışıyor. Aynı sene ELSA, International Focus Programme'ı hayata geçirerek bir konu üzerinde tüm ELSA ağını belli bir süre için aynı konuya odaklama kararını aldı.
1996 senesinin Ekim ayında ilk şubemiz olan ELSA İzmir kurulmuştur. Kasım 1996'da Genel Merkezimizin bulunduğu şehir olan İstanbul'da ikinci şubemiz kurulmuştur. 1996 senesinin Aralık ayında ise başkent şubemiz ELSA Ankara kurulmuştur.
ELSA Moot Court Competition (şimdiki adıyla JHJMCC) organize edilmeye başlandı.
ELSA ve Avrupa Konseyi arasında Human Rights Partnership Anlaşması imzalandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin destekleri ile ELSA European Human Rights Moot Court Competition'ı organize etmeye başladı.
İnsan hakları alanında farkındalık oluşturmayı amaç edininen derneğimiz, "All different, all together" mottosuyla 2013 senesinde ELSA Day projesini başlattı.
2019 senesinde gerçekleştirilen Genel Merkez olağanüstü genel kurulu sonucunda 4. şubemiz olan ELSA Adana kuruldu.
ÜYE
45
ÜLKE
432
HUKUK FAKÜLTESİ