ELSA Logo

Direktörler

Mithat Hazar Altunay

Çağ Üniversitesi Sayman Direktörü

Pelin Yıldırım

Çağ Üniversitesi Sayman Direktörü

Feritcan Sakız

Çağ Üniversitesi Sayman Direktörü