ELSA Logo

Seminer ve Konferanslar Alanı Nedir?

Seminer ve Konferanslar alanı, hukuk fakültesi öğrencilerine ve genç hukukçulara yönelik çok farklı ve
önemli alanlarda seminerler, konferanslar, paneller vb. gibi çeşitli eğitim etkinlikleri düzenleyerek, genç
hukukçuların mesleğine başlamadan önce farklı hukuk alanlarında etkin ve yeterli olmasını, ve bu
eğitimler sayesinde gerek akademik gelecekleri yönünden gerekse mesleki alanda bilmeleri gereken
hukuki bilgi altyapısının tam ve donanımlı olmasını hedefler. Örnek aktivitelerimiz;

ELSA Law Schools

7 günden 14 güne kadar sürebilen, uzman hukukçular tarafından hazırlanmış ve
ortalama 20 saatlik bir akademik programı ve organizatör ulusal ya da lokal grup tarafından hazırlanmış
bir kültürel programı içeren, katılım için ELSA üyesi olma şartının aranmadığı programlardır. Yaz ve kış
döneminde gerçekleşir. Farklı ülkelerden pek çok yabancı katılımcının bulunduğu etkinliklerin dili
İngilizce'dir. Daha fazla bilgi için, lawschools.elsa.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

The ELSA Day

İlk kez 20 Mart 2013’te yapılmıştır. Bu ELSA tarihinde tüm ELSA Ağı’nın birlikte
insan hakları ve insan haklarının korunması üzerine bir forum düzenlemek için çalıştığı ilk gündür. Her
sene Kasım ayının son Çarşamba gününde gerçekleşen ELSA Day’de Avrupa çapında tüm ELSA’lılar,
insan haklarını konu alan ortak bir projede birleşir.

ELSA Webinar

Çevrimiçi öğrenim fırsatları sunmak için internet üzerinden katılım sağlanabilecek
seminerler ve kurslar organize etmektedir. ELSA’nın web sitesi üzerinden paylaşılan bu online
etkinlikleri webinars.elsa.org adresin-den takip edebilirsiniz.